BREXIT UK, REACH: Geen paniek, wij hebben alles onder controle!

Geschreven door Maximilian Fanger op 21 oktober 2021Leestijd: 2 minuten

Na een overgangsperiode was de 'harde Brexit', het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie,  op 1 januari 2021 officieel een feit. Met het vertrek van het VK komt de vraag naar regelgeving en afspraken. Wat blijft van kracht? Wat gaat er veranderen? De kwaliteitsafdeling van De Monchy heeft zich de afgelopen maanden verdiept in de situatie tot nu toe en wat de EU en het VK eisen. Het doel is om ons kwaliteitssysteem te stroomlijnen in overeenstemming met wet- en regelgeving en om de continuïteit van onze dienstverlening aan klanten en leveranciers te waarborgen.

Help me even... Wat is REACH?

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft wat bedrijven en overheden moeten doen. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische Stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie. Producenten en importeurs van chemische stoffen moeten alle stoffen die zij produceren of importeren registreren. Deze verplichting geldt alleen voor stoffen waarvan ten minste 1000 kilogram per jaar wordt geproduceerd of ingevoerd.

Wat verandert er?

De REACH-wetgeving voor de EU is niet langer geldig voor het VK. Er is een nieuwe databank nodig voor de invoer en verkoop van chemische stoffen. Het VK kan niet langer gebruik maken van de databank van ECHA. Vóór 27 oktober moeten alle in het VK gevestigde entiteiten (al dan niet deel uitmakend van een Europese onderneming) een lijst verstrekken van alle stoffen die zij in het VK invoeren.

Helaas hadden in het VK gevestigde bedrijven bij het verlaten van de EU geen toegang tot de ECHA- databank voor chemische stoffen, waardoor de Britse regering een manier moest vinden om een eigen databank te maken. Vóór 27 oktober moeten alle in het VK gevestigde entiteiten dus met een lijst komen van alle stoffen die zij in het VK invoeren. De Britse regering spreekt van DUIN, Downstream User Import Notification.

Ja, het is ons gelukt!

Het zorgvuldig opbouwen van een databank in CRM en PowerBI heeft zijn vruchten afgeworpen. Aangezien ons gevraagd wordt alle stoffen van de afgelopen 2 jaar te registreren, was het een overzichtelijke en (relatief) snelle klus. We hebben zelf DUIN's ingediend, zodat we de continuïteit voor de komende 4 jaar kunnen waarborgen. We verwachten dat de regels en wetgeving rond registraties in en buiten het VK, in relatie tot DUIN, kunnen veranderen. Dus wij, onze leveranciers en klanten zijn voorbereid op de toekomst. We kunnen ons richten op wat echt belangrijk is, het garanderen en leveren van kwaliteit voor het succes van de toekomst!

Mocht u vragen hebben, dan staan onze kwaliteitsprofessionals Tom Piket en Roxane Dekker u graag te woord. Download hier uw REACH verklaring:

Brexit UK REACH verklaring

Onze klanten
Onze certificaten
Open Offerte aanvragen
Open Teams-afspraak maken